Çarşamba, Şubat 5


bu da
çekirgenin 
üçüncü sıçrayışı.
üçü bir arada.